VRTANÉ STUDNY | VRTÁNÍ STUDNÍ | STUDNY | VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA | TEPELNÁ ČERPADLA

Realizace vrtných prací pro tepelná čerpadla

Realizace vrtů je prováděna vrtnou soupravou Sedidrill. Podle geologických podmínek je používáno rotačně příklepové vrtání s průběžným pažením vrtu a vzduchovým výplachem s možností přidávání vody. Tato vrtná souprava je vhodná i do těžce dostupných prostor. Malá velikost a hmotnost dovoluje průjezd úzkými průjezdy. Vrtné práce je proto možné realizovat prakticky kdekoliv.

Úvodní část vrtu je vrtána za současného propažování nesoudržných vrstev ocelovými pracovními pažnicemi. Po propažení nesoudržných hornin je vrtáno dále bez pažení vrtu. Po vyvrtání vrtu je vrtná kolona vytěžena. Následuje zapouštění geotermální vertikální sondy spolu s injektážím potrubím, kterým je celý vrt následně tlakově zainjektován cemento-bentonitovou směsí. Po zainjektování vrtu je vytěžena pažnicová kolona a následuje tlaková zkouška celého primárního okruhu.

V rámci obvyklé ceny za vrtné práce poskytujeme následující služby:

  • návštěva lokality
  • vypracování cenové nabídky pro danou lokalitu
  • ohlášení vrtných prací na příslušný obvodní báňský úřad
  • realizaci vrtných prací včetně přepravních nákladů
  • vystrojení vrtů geotermální vertikální sondou
  • injektáž vrtů cemento-bentonitovou směsí
  • realizace terénní tlakové zkoušky kolektoru
  • vypracování stručné technické zprávy o realizaci vrtů
  • zpracování protokolů terénní tlakové zkoušky kolektoru
  • záruka na těsnost geotermální vertikální sondy 10let

Dále jsme schopni zajistit potřebný geologický posudek a projekt k hlubinným vrtům.

Máte-li zájem o vrtání studní kontaktujte nás, nebo vyplňte uvedený formulář..
img img img img